Ontdek de Reus van Brunssum

ArcheoRoute Limburg opende op vrijdag 18 juni het tweede informatiepunt in Brunssum. Het informatiepunt, gelegen op de kruising Dorpstraat/Kerkstraat vlakbij de Sint Gregoriuskerk, ontsluit de geschiedenis van één van de oudste plekjes van Brunssum.

De ArcheoRoute Limburg maakt archeologische vindplaatsen in Limburg zichtbaar en beleefbaar. Dat gebeurt fysiek, door het inrichten van informatiepunten op de historische locatie, gemarkeerd met een ‘speer’, en digitaal, in de vorm van een speciale app.

Reus van Brunssum
Het nieuw geopende informatiepunt op de kruising Kerkstraat/Dorpstraat staat op één van de oudste plekken van Brunssum.

Al in het jaar 1150 werd melding gemaakt van een houten kerk op deze plek. De kerk lag aan de rand van het beekdal bij de kruising van een voormalige Romeinse route.

Later werd de houten kerk vervangen door stenen gebouwen. In en om de oudste kerken bevonden zich diverse begravingen. In de jaren 1990 zijn hier skeletten opgegraven en onderzocht. Een van die skeletten bleek erg groot te zijn. Het werd door de archeologen tijdens het veldwerk de ‘Reus van Brunssum’ genoemd.

De kerken droegen de naam van Sint Gregorius, de schutspatroon van Brunssum. De huidige Gregoriuskerk, gebouwd in de jaren 60, is een Rijksmonument.

Via de app van de ArcheoRoute wordt een toelichting gegeven op het oude Middeleeuwse kerkje, de opgravingen, de oude dorpsbeek, de ontstaansgeschiedenis van Brunssum, en de legende van de Voetwassing.

Tweede ‘speer’ in Brunssum
Het Informatiepunt bij de Sint Gregoriuskerk is de tweede locatie op de ArcheoRoute in Brunssum. Het eerste informatiepunt werd in 2020 geopend in het Schutterspark.

Kijk voor meer informatie op www.archeoroutelimburg.nl, of download de app via Google Play of de App Store.

De ArcheoRoute Limburg is een initiatief van de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten.

Foto:
Van links naar rechts:| Wethouder Hugo Janssen (Cultuur) en wethouder Jo Mertens (Monumentenbeleid) onthullen de ‘Speer’ die het informatiepunt van de ArcheoRoute bij de Sint Gregoriuskerk in Brunssum markeert. Foto: Emile Verhijden.