ANBI

Shape

ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenkingen en giften.
Lijst Borger is een ANBI. Wij volgen de richtlijnen van de Belastingdienst. Elke organisatie met een ANBI status dient de volgende gegevens te publiceren:

Contactgegevens:
Lijst Borger
secretariaat@lijstborger.nl

IBAN: NL57 INGB 0006844381

KVK: 40189222

RSIN: 8164.64.352

Bestuurssamenstelling:

A. van der Veer, Interim Voorzitter.

M. Baten – Werink, Secretaris.

N. van Goethem-Hendrix, Penningmeester.

 

Beleidsplan:

Zie webpagina ‘Programma‘ op onze website.

Uitgeoefende activiteiten:

Zie webpagina ‘Trots op Brunssum‘ op onze website.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden werken pro-deo en op vrijwillige basis. Raadsleden, wethouder en commissieleden krijgen een vergoeding volgens de gemeentelijke bepalingen.

Doelstelling:

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Brunssum in de ruimste zin van het woord. Zij tracht haar doel te bereiken door o.a. deelname aan de verkiezingen van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum en het samenstellen van een politiek programma waarin het doel nader omschreven wordt.

Zie verder webpagina ‘Programma” op onze website.

Financiële verantwoording Giftenreglement ingevolge artikel 34 Wfpp:

Artikel 1. Lijst Borger zal uitsluitend giften / donaties accepteren die vooraf goedgekeurd zijn door de algemene ledenvergadering

Artikel 2. Een weigering en / of acceptatie wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker zodat de schenker deze gift ook kan meenemen als aftrekpost in zijn of haar belastingaangifte

Artikel 3 Indien een schenker anoniem een schenking wil geven kan het bestuur daarmee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging en Nederlandse wetgeving wordt ingegaan

Artikel 4 Dit reglement is op de ledenvergadering van 12-12-2013 met algemene stemmen goedgekeurd