Gemeente wil schade vernielde kerstboom verhalen op daders

De gemeente Brunssum start een civielrechtelijke procedure om de schade van een vernielde kerstboom te verhalen op de ouders van de vier minderjarige daders. Het gaat om een bedrag van circa 11 duizend euro.

Op 16 december 2020 vernielde een groepje jongeren op het Lindeplein in Brunssum een metershoge kunstboom. Door het moedwillig omduwen van de boom raakten de aluminium-constructie en de versieringen onherstelbaar zwaar beschadigd. De kerstboom werd door de gemeente gehuurd. De kosten van de boom zelf bedragen circa 9 duizend euro. Het afvoeren en de opslag van de vernielde constructie kostte de gemeente nog eens ruim 1.500 euro.

Na het vrijgeven van camerabeelden en na nader politieonderzoek bekenden vier minderjarige verdachten. Drie van hen kregen onlangs door de rechtbank in Maastricht een taakstraf van 40 uur opgelegd (de vierde moet nog voor de rechter verschijnen).

Signaal
De gemeente Brunssum heeft besloten om de ouders van de vier minderjarige jongeren via een civielrechtelijke procedure alsnog aansprakelijk te stellen voor de kosten die ten laste komen van de gemeente als gevolg van de vernieling van de boom.

Burgemeester Wilma van der Rijt geeft aan dat ze met het inzetten van deze procedure een duidelijk signaal wil afgeven: “De vernieling van deze boom was een bewuste daad van vandalisme en van pure vernielzucht. Het mag niet zo zijn dat de kosten daarvan uiteindelijk op de gemeenschap worden afgewenteld. Dat voelt heel erg als onrecht en dat willen we met deze procedure rechtzetten”.

Rol ouders
De gemeente wil met de aansprakelijkheidsstelling ook aandacht vragen voor de rol van ouders bij de bestrijding van vandalisme. “Jeugdoverlast gebeurt vaak door minderjarigen. We merken in onze aanpak dat veel ouders vaak niet eens weten dat hun kinderen betrokken zijn bij dit soort zaken. En een kleine groep ouders interesseert het zelfs niet wat hun kinderen op straat doen”.

Maar, waarschuwt burgemeester Van der Rijt, “het bestrijden van jeugdoverlast begint wél bij de ouders. Zij moeten hun rol als opvoeder pakken. Als ze dat niet doen, zijn ze uiteindelijk aansprakelijk voor alle schade. Dat willen we met deze juridische stap duidelijk maken, in de hoop hiermee ouders aan te sporen om hun verantwoordelijkheid te nemen”.