Bijstand: Brunssum grootste daler in Zuid-Limburg

Brunssum had in 2021 de grootste daling van het aantal mensen in de bijstand van alle Zuid-Limburgse gemeenten. De daling bedroeg 9,6 procent.

Dat blijkt uit cijfers van de gemeentelijke sociale dienst ISD BOL. Brunssum telde op 1 januari 2021 nog 736 mensen in de bijstand. Een jaar later was dit aantal gedaald tot 665 mensen, een daling van 71 personen.

Het aantal mensen in de bijstand in Brunssum is daarmee historisch laag. Op 1 januari 2015 stonden nog 924 mensen ingeschreven bij ISD BOL. Dat aantal daalde gestaag in de jaren daarna, tot in 2021 het laagste aantal in de afgelopen 20 jaar werd bereikt – een afname van ruim 28 procent.

Lokale aanpak
Het gunstige Brunssumse cijfer is het resultaat van een specifieke lokale aanpak, zegt wethouder Hugo Janssen (Sociale Zaken). In Brunssum werken gemeente en ISD BOL samen met Betere Buren en WSP Parkstad waarbij een breed pakket aan instrumenten wordt ingezet om mensen te activeren.

Zo krijgen mensen in de bijstand die nog niet helemaal gereed zijn voor de arbeidsmarkt, een ontwikkeltraject aangeboden bij Betere Buren. Dat gebeurt met begeleiding, coaching en, waar nodig, extra scholing. Bij Betere Buren werken 135 mensen die er onder meer fietsreparaties verrichten, leren/werken in de interieurverzorging, of een was- en strijkservice bieden aan mensen in de Wmo. Begin 2022 ging hier een nieuw leertraject van start, gericht op banen in de logistiek: de tweejarige pilot moet uiteindelijk 78 mensen aan betaald werk gaan helpen.

Iedereen doet mee
Wethouder Janssen: “Onze filosofie is: iedereen doet mee. Zo benaderen we ook onze mensen in de bijstand. Hierbij houden we uiteraard rekening met ieders niveau en mogelijkheden. Van iedere bijstandscliënt brengen we in kaart wat zijn of haar talenten en vaardigheden zijn. En dat vormt dan het startpunt voor de trajecten die mensen bij Betere Buren volgen. Dat verklaart, denk ik, ook het succes van onze lokale, mensgerichte aanpak”.

In het afgelopen jaar vonden 65 mensen een baan via Betere Buren. De daling van het aantal bijstandsgerechtigden met bijna 10 procent levert de gemeente over 2021 een besparing op van 1.06 miljoen euro.