Lijst Borger informeert u over subsidie voor een groen dak of groene gevel

De gemeente Brunssum stelt subsidie beschikbaar voor mensen die hun dak of gevel gaan vergroenen. Groene daken en gevels passen in het beleid van de gemeente om gebouwen, de openbare én de private omgeving klimaatbestendig te maken. Zowel eigenaren als huurders van woningen en bijvoorbeeld kantoorpanden in Brunssum, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie.

Groene daken en gevels houden ongeveer de helft van het regenwater vast. Door verdamping wordt dit water geleidelijk teruggebracht in de atmosfeer. Daardoor ontstaat er minder kans op wateroverlast. Naast het vasthouden van water, zorgen ze voor verkoeling in de zomer en extra isolatie in de winter. En dat is gunstig voor de portemonnee met de stijgende gasprijzen.

Meer voordelen
Er zijn ook andere voordelen. Groene daken en gevels halen stikstof en fijnstof uit de lucht. Daarmee leveren ze dus ook een bijdrage aan een gezondere leefomgeving. De vergroening van de, vaak flinke, gevel- en dakoppervlakken komt bovendien ten goede aan de biodiversiteit. En groene daken en gevels zien er ook nog eens mooi uit! Ook dat draagt bij aan een prettige leefomgeving.

Als gemeente spannen we ons op veel manieren in, om een steentje bij te dragen aan de Klimaatdoelstellingen van Parijs. Dat levert niet alleen op mondiaal niveau iets op, ook hier in Brunssum heeft dat voordelen. Natuurlijk kunnen we dat niet alleen, daar hebben we ook de inwoners en ondernemers van Brunssum bij nodig. Met deze regeling willen wij hen ondersteunen bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Zo zorgen we samen voor een prettigere leefomgeving en een duurzamere wereld.

Subsidie aanvragen kan via de gemeentelijke website: www.brunssum.nl/groenedaken.