Art. 43 vragen omtrent Locatie oude ziekenhuis

Geacht College,

Naar aanleiding van het bericht op Zo-Nieuws dat Politie en Brandweer 10 jeugdigen van het dak oude ziekenhuis gehaald hebben en ondanks genomen maatregelen die dus niet werken, er is een optie tot koop met een gegadigde van een half jaar, maar als de koop afketst zij we nog geen steek verder. Lijst Borger is zeer verontrust en bang dat er ongelukken gebeuren.

Graag daarom antwoord op de volgende vragen:

  • Is het gebouw verkocht?
  • is er op 3 januari contact geweest toen bleek dat het restant gebouw niet is afgebroken? Waarom niet?
  • Zo ja, wat is afgesproken met de (nieuwe) eigenaar?
  • Is de uitspraak van de rechter overdraagbaar naar nieuwe eigenaar?
  • Is de dwangsom nog steeds van toepassing en wordt deze ook toegepast?
  • Het karkas zou einde 2021 gesloopt zijn, waarom is dit nog niet gebeurd?
  • Bij een negatief antwoord op vorige vragen, wat gaat het College hieraan doen, om dit niet meer te laten voorkomen, voordat er ongelukken gebeuren?

Met vriendelijke Groet,

Fractie Lijst Borger

Jos Scheffers, Marjo Baten-Werink