Uitbreiding hangvennen in het Schutterspark

De gemeente Brunssum gaat het gebied met hangvennen in het Schutterspark uitbreiden. Het gaat om een uitbreiding met ongeveer 4 hectare, gelegen tussen de twee bestaande hangvennen. Daarmee krijgen de natuurwaarden in het Schutterspark een forse opwaardering, want de Brunssumse hangvennen herbergen een voor Europese begrippen unieke flora en fauna.

De gemeente organiseert op twee dagen, 14 en 16 juli, een informatiedag over de plannen voor de hangvennen.

Hangvennen
Het Schutterspark kent twee hangvennen, beide gelegen in het noordelijke bosgedeelte, op de oosthelling van de Rode Beek.

Hangvennen ontstaan in hellingen waar op diverse plaatsen bronnen opborrelen. Door de samenstelling van de bodem en van het terrein kan het water slechts langzaam wegsijpelen waardoor een drassig gebied ontstaat.

De bodem in het Schutterspark bestaat uit zand, afgewisseld met kleilagen. Op verschillende plaatsen in het gebied bevinden zich bronkoppen. Ze zijn onder andere ontstaan door de aanwezigheid van de zogenaamde Feldbissbreuk; een breuk in de aardlagen die door België, Duitsland en Nederland loopt. Op de breuk komt grondwater uit de bodem en dit stagneert vervolgens op kleilagen.

In de loop der tijd is hierdoor een drassige grond ontstaan met een flora en fauna die nergens anders in Nederland voorkomt en ook in de rest van Europa nauwelijks te vinden is. Tot de zeldzame plantensoorten behoren diverse orchideesoorten, klokjesgentiaan en beenbreek. Ook bijzonder is de combinatie van dopheide en struikheide.

Beschermde diersoorten die in de hangvennen voorkomen, zijn de bruine kikker, de kamsalamander en de hoogveenglanslibel, een zeer zeldzame libellensoort waarvan nog maar enkele populaties in Nederland te vinden zijn. De hangvennen zijn daarmee een schatkamer voor natuurliefhebbers en biologen.

Tegen de droogte
Tussen de twee hangvennen in het Schutterspark ligt nu nog een bos, gevormd door Amerikaanse eiken. Deze bomen zijn uitheems (dat wil zeggen dat ze van nature niet in Nederland voorkomen) en momenteel deels aan het afsterven. Hierdoor is kap noodzakelijk.

De kap van dit stuk bos biedt een uitgelezen kans om de bestaande hangvennen-structuur te versterken en op deze plek hoogwaardige, unieke natuur te ontwikkelen. De uitbreiding van de hangvennen betekent ook een verdere vernatting van het Schutterspark en maakt het gebied robuuster in tijden van (langdurige) droogte.

De gemeente zal het gekapte bos elders compenseren, zodat het areaal bos gelijk blijft en ook daar de natuur versterkt wordt. Op deze manier wordt met de uitbreiding van de hangvennen ook nog eens 4 hectare nieuwe natuur in de gemeente Brunssum toegevoegd.

De aanplant van 4 hectare nieuw bos levert ook een bijdrage aan de leefbaarheid door de afvang van CO2 en fijnstof. Op dit moment worden mogelijke locaties voor het nieuwe bos verkend. De compensatie-aanleg moet binnen 3 jaar na de kap zijn gerealiseerd.

Informatiedagen
Nog dit jaar zal gestart worden met de uitbreiding van de hangvennen. De eerste stap is de kap van de Amerikaanse eiken, in september 2021. Daarna kunnen de nieuwe hangvennen zich stapsgewijs ontwikkelen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Bosgroep Zuid Nederland, die in opdracht van de gemeente Brunssum het bosbeheer voert over het Schutterspark.

De Bosgroep en de gemeente organiseren in juli een informatiedag over de uitbreidingsplannen en de geplande werkzaamheden. Deze informatiedag vindt plaats op woensdag 14 juli en op vrijdag 16 juli, telkens om 16 uur. De ontvangst is aan de achterzijde bootjesvijver in het Schutterspark. Iedereen is welkom.

Na een uitleg van de plannen ter plekke kan aansluitend in het Schuttershuuske nog worden nagepraat over de plannen.

De duur van het programma is circa anderhalf uur.