Sloop ziekenhuis Brunssum hervat

De sloop van het voormalige ziekenhuis van Brunssum is op maandag 7 februari 2022 hervat. De sloop had daarvoor 2,5 jaar stilgelegen. Het deels gesloopte gebouw leidde in die periode tot veel overlast voor omwonenden. Onlangs legde de gemeente daarom een dwangsom op aan de eigenaar.

Het ziekenhuis van Brunssum, gebouwd in 1961, sloot in 2016. In 2017 werd het pand gekocht door de SMH Groep BV. Kort daarna, in december 2017, ging de sloop van start. Na bijna 2 jaar, in augustus 2019, werd de sloop stilgelegd. Op dat moment resteerde nog een liftschacht en een vleugel van het oude gebouw.

Dwangsom
Het leegstaande restant leidde tot veel overlast voor omwonenden, onder meer door vandalisme en brandstichting. De gemeente trad herhaaldelijk in gesprek met de eigenaar over de hervatting van de sloop.

Uiteindelijk besloot de gemeente tot het opleggen van een dwangsom per januari 2022. Deze bedraagt 2.500,- euro per week, tot een maximum van 25.000,- euro.

Verkoop
Inmiddels heeft de SMH Groep BV het gebouw en het terrein verkocht, aan ‘Hof van Brunssum’ bv. Tegelijkertijd zijn afspraken gemaakt over hervatting van de sloopwerkzaamheden. Daarmee is op maandag 7 februari begonnen.

De gemeente Brunssum zal de voortgang van de sloopwerkzaamheden deze week beoordelen en op basis daarvan een besluit nemen over de opgelegde dwangsom.

Foto: Foto’s Brunssum