Brunssum gaat mensen in bijstand opleiden voor baan in logistiek

De gemeente Brunssum gaat in de komende 2 jaar 130 mensen in de bijstand opleiden voor een baan in de logistiek. Hiervoor wordt bij Betere Buren een leer-/werktraject opgezet. De tweejarige pilot gaat eind 2021 van start.

In Limburg zijn, vanwege de centrale ligging, veel bedrijven in de logistieke branche gevestigd. 11,6 procent van de Limburgse beroepsbevolking is werkzaam in de logistiek. De Provincie Limburg heeft (medische) logistiek dan ook benoemd tot speerpunt in het regionale economische beleid.

Krapte op de arbeidsmarkt
Het grote aantal logistieke bedrijven, ook in de regio Parkstad Limburg, zorgt voor een continue vraag naar medewerkers die voldoende opgeleid en competent zijn.

Vóór de coronacrisis bleek dat bedrijven al moeite hadden om voldoende geschikt personeel te vinden. Nu de economie weer aantrekt, is er sprake van een snel toenemende krapte in het aanbod van geschoold logistiek personeel.

Met een eigen leer-/werktraject wil de gemeente Brunssum hierop inspringen, zegt wethouder Hugo Janssen (Sociale Zaken). “Hiermee versterken we niet alleen de regionale arbeidsmarkt, maar bieden we ook onze eigen bijstandscliënten een beter perspectief op werk”.

Voor de uitvoering van dit nieuwe leer-/werktraject heeft de gemeenteraad van Brunssum extra geld beschikbaar gesteld.

Pilot
Het leer-/werktraject voor een baan in de logistiek is vooralsnog een pilot met een duur van twee jaar. Gedurende deze periode is er capaciteit voor de opleiding van circa 130 personen.

De eerste deelnemers starten eind 2021. Op basis van ervaringen bij eerdere leer-/werktrajecten is de verwachting dat uiteindelijk circa 60 procent van de deelnemers daadwerkelijk uitstroomt naar een betaalde baan. Dat betekent dat 78 mensen dankzij dit traject onafhankelijk worden van een bijstandsuitkering.

Op basis van de ervaringen van de pilot wordt in de loop van 2023 besloten of het leer-/werktraject voor de logistiek structureel deel zal gaan uitmaken van het aanbod aan ontwikkelingstrajecten van Betere Buren. Hugo Janssen: “De terreinen waarop Betere Buren actief is, willen we steeds verder uitbreiden. Daarmee groeien ook de kansen voor onze cliënten om betaald werk te vinden”.

Betere Buren
Het leer-/werktraject wordt georganiseerd door Betere Buren, het mensontwikkelbedrijf van de gemeente Brunssum.

Doel van Betere Buren is het bevorderen van uitstroom van mensen uit de Participatiewet (bijstand). Het gaat om mensen die er niet in slagen om op eigen kracht een baan te vinden. Betere Buren biedt begeleiding, coaching en scholing.

Op dit moment doorlopen circa 150 Brunssumse cliënten een traject bij Betere Buren.