Tegemoetkoming chronisch zieken 2016

persberichtzondag 28 augustus 2016

In 2015 heeft gemeente Brunssum een regeling ingesteld om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren met een bedrag van €  90. Inmiddels is dit bedrag opgehoogd naar € 150. Vanaf 1 september kunnen aanvragen voor 2016 worden ingediend. 

De aanvraagperiode voor deze regeling is van 1 september tot en met 1 december 2016. Aanvragen ingediend na 1 december 2016 kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen. 

De tegemoetkoming is bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten die in Brunssum wonen. Iedereen die in 2013, 2014 en 2015 het eigen risico van de ziektekosten verzekering volledig heeft gebruikt, komt in aanmerking voor deze compensatie.

Vorig jaar werden aanvragen tevens getoetst op inkomen en vermogen. Met ingang van dit jaar is de vermogenstoets afgeschaft en zal bij de beoordeling van de aanvraag alleen naar het inkomen worden gekeken.

Aanvragen kan via het e-loket van ISDBOL (www.isdbol.nl) of bij de balie van ISD BOL in Brunssum. Zorg in dat laatste geval dat u uw identiteitsbewijs meeneemt en dat u uw IBAN-nummer weet. 

De openingstijden van de balie voor deze regeling zijn als volgt: ISD BOL Lindeplein 1 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Voor meer informatie over de regeling en het aanvragen gaat u naar www.isdbol.nl. Ook kunt u speciaal voor deze uitvoeringsregeling van maandag tot en met vrijdag van 9:30 tot 10:30 uur telefonisch contact opnemen met ISDBOL via telefoonnummer 045-5735789.


Dit bericht afdrukkenHulpdienst

Wil je wethouder Hugo Janssen van Partij Lijst Borger een vraag voorleggen?

Mail naar hugo@lijstborger.nl

 

Wil je fractievoorzitter Rob Dautzenberg laten weten wat in de buurt speelt?

Mail naar rob@lijstborger.nl

 

Wil je raadslid Marjo Baten op de hoogte brengen wat de mensen bezig houdt? 

Mail naar marjo@lijstborger.nl 

 

Wil je contact met het bestuur van vereniging Lijst Borger? 

Mail naar secretaris@lijstborger.nl

 

Wil je lid worden van Lijst Borger?

Vul dit aanmeldingsformulier in en lever het in op het secretariaat.


Wil je weten wat Lijst Borger doet?

 

Volg ons op: 

https://www.facebook.com/lijstborger

 

Check onze tweets op: 

twitter.com/LijstBorger

 

Zie onze video's op: 

https://www.youtube.com/channel/UCT__ma5nvZ4njNYQ6WgO8Jg

 Meer Nieuws